.

Οι Άξονες Ανάπτυξης επισκέπτονται στο Καρπενήσι το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, το οποίο ανήκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η σύνδεση του Τμήματος με την τοπική κοινωνία και οικονομία, μέσω του ερευνητικού έργου τόσο για το μοναδικό μέλι Ευρυτανίας, όσο και για την ποιοτική ανωτερότητα προϊόντων κρέατος ζώων ελεύθερης βόσκησης σε ορεινά λιβάδια.

Η εκπομπή ξεναγείται στο εργαστήριο δασικής εδαφολογίας του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, το οποίο μελετά την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα δασικά εδάφη, ενώ πληροφορείται και για τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τον ρόλο τους στην απογραφή των δασών.

« από 2 »