.

.

Η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ Ευρυτανίας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διερευνούνε και καθορίζουνε δράσεις στο πλαίσιο της θεσμικής τους λειτουργίας. Από την συνεργασία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας.

Μνημόνιο Συνεργασίας