.

Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα

.

Η Ελλάδα είναι από τις πιο ορεινές χώρες της Ευρώπης και παράλληλα έχει πολύ μεγάλη ακτογραμμή. Αυτό έχει ως συνέπεια πλούσιο ανάγλυφο και ένα πολύ μεγάλο υδρογραφικό δίκτυο με πολλούς χειμάρρους που προκαλούν συχνά πλημμύρες.

Στα μαθήματα της υδρολογίας γίνεται η μελέτη υδρολογικών, υδρομετεωρολογικών παραμέτρων και των σχέσεων δάσους και νερού. Η παρουσία σε κοντινή περιοχή από το Καρπενήσι των δασικών πειραματικών λεκανών απορροής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Αθηνών, αποτελούν ένα ζωντανό εργαστήριο για εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών.

Στα μαθήματα της διευθέτησης ορεινών υδάτων γίνεται η μελέτη των χειμάρρων και τα έργα που απαιτούνται για τον περιορισμό ή και απόσβεση της δράσης τους. Το δίκτυο των χειμάρρων της πόλης του Καρπενησίου και τα υδρονομικά έργα που έχουν κατασκευασθεί από τη Δασική Υπηρεσία αποτελούν ένα φυσικό εργαστήριο για την εκπαίδευση και έρευνα στο αντικείμενο αυτό.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα