.

Συγκομιδή δασικών προϊόντων, δομής και προϊόντων ξύλου

.

Η Ελλάδα έχει μεγάλη ποικιλότητα σε οικοσυστήματα και δάση που προσφέρουν πολλά και πολύτιμα προϊόντα μεταξύ αυτών το κυριότερο, την ύλη ή αλλιώς το γνωστό ξύλο.


Στο μάθημα της συγκομιδής δασικών προϊόντων αναλύονται τα κυριότερα προϊόντα που δίνουν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, καθώς και τα συστήματα συγκομιδής, τις τεχνικές υλοτομίας και συγκομιδής του ξύλου καθώς και τα εργαλεία, μηχανήματα και ζώα που χρησιμοποιούνται.


Στα μαθήματα δομής και ιδιοτήτων του ξύλου αναγνωρίζονται τα διάφορα είδη ξύλου, από τις συλλογές που διατίθενται, γίνεται ανάλυση στη σύσταση του ξύλου ως ένα φυσικό και ανανεώσιμο υλικό. Περιγράφονται και αναλύονται οι ιδιότητες του (φυσικές, μηχανικές, χημικές, θερμαντικές, ακουστικές κλπ.), τα σφάλματα και ελαττώματα που παρουσιάζονται, τα οποία καθορίζουν την αξία και τις χρήσεις του.


Το ξύλο και τα προϊόντα του χρησιμοποιούνται από το παρελθόν αλλά και σήμερα, σε χιλιάδες προϊόντα στη ζωή του ανθρώπου. Στα μαθήματα τεχνολογίας του ξύλου περιγράφονται τα διάφορα προϊόντα ξύλου, καθώς και άλλα στα οποία είναι βασικό συστατικό το ξύλο. Μέσα από τα δείγματα προϊόντων του, που διατίθενται, αναγνωρίζονται αυτά, οι ιδιότητες τους και οι χρήσεις τους.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα