.

Η φοιτητική ζωή στο Καρπενήσι είναι προσιτή!

.

Η φοιτητική ζωή στο Καρπενήσι είναι προσιτή, καθώς, υπάρχει εύκολη πρόσβαση, εστία και δωρεάν διατροφή στο φοιτητικό εστιατόριο του Τμήματος.

Εστιατόριο Τμήματος

.

.

.

.

.

.

.