.

Μετεωρολογία – Κλιματολογία

.

Στα μαθήματα της μετεωρολογίας – κλιματολογίας γίνεται η μελέτη του κλίματος και των κλιματικών συνθηκών καθώς και της σχέσης τους με τα δασικά οικοσυστήματα. Η εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στον αύλειο χώρο των εγκαταστάσεων του Τμήματος, στο Καρπενήσι, από το Εθνικό Αστεροσκοπίο Αθηνών και η λειτουργία του με την επίβλεψη του Τμήματος Δασολογίας βοηθά στην εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα δασικής μετεωρολογίας.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα