.

Επικοινωνία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Δημοκρατίας 3
36100 Καρπενήσι
Τηλ. 22370-23282, 22370-25063
Φαξ 22370-24035
e - mail Γραμματείας Τμήματος Δασολογίας & ΔΦΠ : dasologia@aua.gr