.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Δασολόγων εξασφαλίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικων Πόρων μπορούν να ασχοληθούν στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Δημόσιος τομέας

.


Στον Δημόσιο τομέα η απασχόληση αφορά κυρίως τις Δασικές Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Υπηρεσίες Πρασίνου των Δήμων, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την εκπαίδευση.

Ιδιωτικός τομέας


Στον Ιδιωτικό Τομέα οι Δασολόγοι εργάζονται, κυρίως, ως μελετητές ή εργολήπτες σε ιδιωτικά δασοτεχνικά μελετητικά ή εργοληπτικά γραφεία, που ασχολούνται με τους δασικούς χάρτες, διαχειριστικές μελέτες δασών, μελέτες και έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος και επίσης σε φυτώρια και βιομηχανίες ξύλου.

.

.

.

.

.

.

.