.

.

Βιομετρία – Δενδρομετρία

Πόσα δένδρα υπάρχουν σε ένα δάσος; Ποιο είναι το μέγιστο ύψος τους και η διάμετρός τους; Τι βάρος έχουν τα δένδρα ανάλογα με τις διαστάσεις τους; Είναι τυχαία η εξάπλωση πολυκύτταρων μυκήτων (μανιταριών) σε ένα δασύλλιο ή επηρεάζονται από άλλους παράγοντες; Ποια η πιθανότητα να συναντήσουμε ένα σπάνιο φυτό σε μια ορεινή εκδρομή; Αλλάζουν οι παραπάνω μεταβλητές στον χώρο και τον χρόνο;… Είναι μερικές από τις ερωτήσεις που προσπαθούμε να αναλύσουμε στα θεωρητικά και εργαστηριακά μας μαθήματα… περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) είναι ένα κλάδος της επιστήμης της Πληροφορικής που εφαρμόζεται σε μεγάλη έκταση στη Δασική επιστήμη, συχνά, σε συνδυασμό με πολλές άλλες σύγχρονες τεχνολογίες. Τεχνολογίες αυτού του είδους είναι η ανάλυση δεδομένων τηλεπισκόπησης για τη χαρτογράφηση εκτάσεων, η εύρεση συσχετίσεων με στατιστικές μεθόδους μεταξύ παραμέτρων των οικοσυστημάτων ή η αριστοποίηση της διαχείρισης με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης… περισσότερα

Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική

Η Ελλάδα είναι μια από τις σημαντικότερες χώρες στον κόσμο για τη μεγάλη ποικιλία σε είδη φυτών, πολλά από τα οποία είναι ιδιαίτερα σπάνια και για την πολύ πλούσια βλάστησή της. Στα μαθήματα της δασικής βοτανικής διδάσκεται ο τρόπος αναγνώρισης των διαφορετικών ειδών φυτών, όπως επίσης οι σημαντικότερες οικογένειες αυτών και τα κυριότερα δένδρα και θάμνοι της Ελλάδας… περισσότερα

Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων

Η διαχείριση των Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων είναι μια συνθετική επιστήμη που στοχεύει στην αειφορική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, χρήσιμων για τον άνθρωπο, διατηρώντας παράλληλα τα Συστήματα αυτά σε άριστη κατάσταση. Η επιτυχία του σκοπού αυτού βασίζεται στη σύνθεση γνώσεων και τεχνικών από όλες τις άλλες επιμέρους επιστήμες της Δασολογίας, με βάση τις αρχές της αριστοποίησης που αναφέρονται στην Επιχειρησιακή Έρευνα… περισσότερα

Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία

Το έδαφος αποτελεί το μέσο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η δασική βλάστηση. Σχηματίζεται από τα πετρώματα και τα ορυκτά που δομούν το στερεό φλοιό της γης μέσω διαφόρων φυσικοχημικών διεργασιών (αποσάθρωση, διάβρωση). Η φύση του μητρικού υλικού, δηλαδή το είδος των πετρωμάτων και των ορυκτών, επηρεάζει τις ιδιότητες του εδάφους και το είδος της βλάστησης που αναπτύσσεται σε αυτό… περισσότερα

Συγκομιδή δασικών προϊόντων, δομής και προϊόντων ξύλου

Η Ελλάδα έχει μεγάλη ποικιλότητα σε οικοσυστήματα και δάση που προσφέρουν πολλά και πολύτιμα προϊόντα μεταξύ αυτών το κυριότερο, την ύλη ή αλλιώς το γνωστό ξύλο. Στο μάθημα της συγκομιδής δασικών προϊόντων αναλύονται τα κυριότερα προϊόντα που δίνουν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, καθώς και τα συστήματα συγκομιδής, τις τεχνικές υλοτομίας και συγκομιδής του ξύλου καθώς και τα εργαλεία, μηχανήματα και ζώα που χρησιμοποιούνται… περισσότερα

Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά μνημειακά και αιωνόβια δένδρα με σημαντική οικολογική, ιστορική και πολιτιστική αξία. Το εργαστήριο δενδροχρονολογίας με έδρα το Καρπενήσι είναι το μοναδικό θεσπισμένο εργαστήριο του είδους στην Ελλάδα που ασχολείται με τη χρονολόγηση δένδρων και ξύλου ιστορικών και αρχαιολογικών ευρημάτων, τη μελέτη του κλίματος στο παρελθόν και παρόν και την κλιματική αλλαγή, τη μελέτη γεωμορφολογικών… περισσότερα

Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα

Η Ελλάδα είναι από τις πιο ορεινές χώρες της Ευρώπης και παράλληλα έχει πολύ μεγάλη ακτογραμμή. Αυτό έχει ως συνέπεια πλούσιο ανάγλυφο και ένα πολύ μεγάλο υδρογραφικό δίκτυο με πολλούς χειμάρρους που προκαλούν συχνά πλημμύρες. Στα μαθήματα της υδρολογίας γίνεται η μελέτη υδρολογικών, υδρομετεωρολογικών παραμέτρων και των σχέσεων δάσους και νερού… περισσότερα

Μετεωρολογία – Κλιματολογία

Στα μαθήματα της μετεωρολογίας – κλιματολογίας γίνεται η μελέτη του κλίματος και των κλιματικών συνθηκών καθώς και της σχέσης τους με τα δασικά οικοσυστήματα. Η εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στον αύλειο χώρο των εγκαταστάσεων του Τμήματος, στο Καρπενήσι, από το Εθνικό Αστεροσκοπίο Αθηνών και η λειτουργία του με την επίβλεψη… περισσότερα

Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία)

Τα περιστατικά δασικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2021 είναι ιστορικά και συγκλόνισαν όλους τους Έλληνες, αλλά είμαστε καταδικασμένοι να τα ξαναζήσουμε αν δεν αποκτήσουμε ενδελεχή γνώση του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών. Το πλέον συχνό ερώτημα που ακούγεται είναι το πώς μπορούν οι ανθρώπινες κοινωνίες να προστατευτούν από την απειλή των δασικών πυρκαγιών… περισσότερα

Δασική Οικονομική

Στη δασοπονία, όπως και σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, η οικονομία έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Στόχος της οικονομίας είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των Δασικών Οικοσυστημάτων, μέσα στους περιορισμούς που θέτει η βιολογίας τους, προς όφελος του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό η οικονομία εξετάζει το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν τα Δασικά Οικοσυστήματα… περισσότερα

Δασική Εδαφολογία

Πόσες φορές έχουμε αναρωτηθεί ποια είναι η πραγματική αξία του εδάφους; Πόσοι ξέρουν ότι για να δημιουργηθεί λίγο έδαφος, όσο μία μικρή δακτυλήθρα, πρέπει να περάσουν εκατοντάδες χρόνια αλλά αρκούν λίγα λεπτά για να καταστραφεί; Πόσοι ξέρουν ότι εάν δεν υπήρχε το έδαφος δεν θα υπήρχαμε ούτε εμείς;… περισσότερα

Αγροδασοπονία

Η αγροδασοπονία είναι ένας «μοντέρνος» όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία παραδοσιακή χρήση γης. Ουσιαστικά περιγράφει την πολλαπλή χρήση του ίδιου κομματιού γης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν και συνεχίζει να είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη σε περιοχές που υπάρχει έλλειψη χώρου (για βόσκηση ή/και για γεωργικές καλλιέργειες) και που το περιβάλλον είναι ευνοϊκό για αυτού του είδους…. περισσότερα

Χημεία Περιβάλλοντος

Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα που εμφανίζεται με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς με σημαντικές επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα. Στο μάθημα αυτό μελετώνται οι χημικές διεργασίες στην ατμόσφαιρα, στην υδρόσφαιρα και στην επιφάνεια του εδάφους, οι συγκεντρώσεις, η κατανομή και η μετακίνηση των χημικών στοιχείων στη γη καθώς και οι νόμοι που καθορίζουν την κατανομή αυτή… περισσότερα

Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα

Η πρόσβαση στα δάση για τη διαχείριση τους, την προστασία τους και την επισκεψιμότητα τους πραγματοποιείται μέσω των δασικών δρόμων. Η αποτύπωση των δρόμων και των κατάλληλων θέσεων για την επιλογή της βέλτιστης χάραξης τους, πραγματοποιείται με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Υπολογιστικές μέθοδοι και αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν εργαλεία στον σχεδιασμό και διαχείριση των δασικών δρόμων… περισσότερα


.

.

.

.

.

.

.