.

Δασική Εδαφολογία


Πόσες φορές έχουμε αναρωτηθεί ποια είναι η πραγματική αξία του εδάφους; Πόσοι ξέρουν ότι για να δημιουργηθεί λίγο έδαφος, όσο μία μικρή δακτυλήθρα, πρέπει να περάσουν εκατοντάδες χρόνια αλλά αρκούν λίγα λεπτά για να καταστραφεί; Πόσοι ξέρουν ότι εάν δεν υπήρχε το έδαφος δεν θα υπήρχαμε ούτε εμείς;


Το έδαφος αποτελεί το πλαίσιο που στηρίζει τα δέντρα αλλά και τους παρέχει νερό και θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους. Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν την τεράστια σημασία του εδάφους αλλά και να έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για διαχειρίζονται με αειφορικό τρόπο τα δασικά εδάφη και οικοσυστήματα. Για τους λόγους αυτούς, στο μάθημα της δασικής εδαφολογίας διδάσκονται οι βασικές αρχές της Δασικής Εδαφολογίας, ο ρόλος του εδάφους στη λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος, καθώς και πως οι γνώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στη προστασία, στη βελτίωση και στη παραγωγική χρήση των δασικών εκτάσεων. Δίνονται παραδείγματα από την πράξη έτσι ώστε οι φοιτήτριες/φοιτητές να κατανοήσουν την ανάγκη γνώσης βασικών εννοιών της ορυκτολογικής σύστασης του εδάφους. Έμφαση δίνεται στη δομή και σύσταση των ορυκτών της αργίλου, στις εδαφογενετικές διεργασίες, στις φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους. Παρουσιάζονται οι κύκλοι των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, τα θρεπτικά στοιχεία και η σημασία τους και ο υδρολογικός κύκλος. Τέλος, παρουσιάζονται τα διάφορα συστήματα ταξινόμησης των εδαφών.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα