.

Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική

Η Ελλάδα είναι μια από τις σημαντικότερες χώρες στον κόσμο για τη μεγάλη ποικιλία σε είδη φυτών, πολλά από τα οποία είναι ιδιαίτερα σπάνια και για την πολύ πλούσια βλάστησή της.


Στα μαθήματα της δασικής βοτανικής διδάσκεται ο τρόπος αναγνώρισης των διαφορετικών ειδών φυτών, όπως επίσης οι σημαντικότερες οικογένειες αυτών και τα κυριότερα δένδρα και θάμνοι της Ελλάδας. Εκτός όμως από την αναγνώριση, γίνεται αναφορά και για τις χρήσεις τους (π.χ. αν είναι φαρμακευτικά, αν από αυτά παράγονται διάφορα άλλα προϊόντα), η σημασία τους στην καθημερινότητα σήμερα, αλλά και στο παρελθόν, ακόμα και μέσα από τη μυθολογία.


Επιπλέον, τα φυτά έχουν συγκεκριμένη εξάπλωση (π.χ. ένα είδος φυτού μπορεί να εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, ενώ ένα άλλο μόνο σε ένα βράχο κάποιου βουνού στην Ελλάδα) και συγκεκριμένες οικολογικές απαιτήσεις όπως η κατανάλωση νερού ή η θερμοκρασία. Για τους παραπάνω λόγους τα φυτά δημιουργούν κοινότητες που ονομάζονται τύποι βλάστησης, μερικοί από τους οποίους προστατεύονται ως «τύποι οικοτόπων» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι πολύ σημαντικοί για τη βιοποικιλότητα και τον άνθρωπο, κάτι το οποίο διδάσκεται στα μαθήματα της δασικής γεωβοτανικής.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα