.

Βιομετρία – Δενδρομετρία

.

Πόσα δένδρα υπάρχουν σε ένα δάσος; Ποιο είναι το μέγιστο ύψος τους και η διάμετρός τους; Τι βάρος έχουν τα δένδρα ανάλογα με τις διαστάσεις τους; Είναι τυχαία η εξάπλωση πολυκύτταρων μυκήτων (μανιταριών) σε ένα δασύλλιο ή επηρεάζονται από άλλους παράγοντες; Ποια η πιθανότητα να συναντήσουμε ένα σπάνιο φυτό σε μια ορεινή εκδρομή; Αλλάζουν οι παραπάνω μεταβλητές στον χώρο και τον χρόνο;… Είναι μερικές από τις ερωτήσεις που προσπαθούμε να αναλύσουμε στα θεωρητικά και εργαστηριακά μας μαθήματα.


Στα μαθήματα της «Βιομετρίας» και της «Δενδρομετρίας» διδάσκονται οι επιστημονικές μέθοδοι προσδιορισμού διαφόρων βιολογικών χαρακτηριστικών που συναντάμε στα δασικά οικοσυστήματα.


Για να συλλέξουμε τα κατάλληλα δεδομένα από το δάσος, χρησιμοποιούμε όργανα νέας τεχνολογίας όπως drones, υπερφασματικές ψηφιακές κάμερες, ηλεκτρονικά αποστασιόμετρα, επίγειους σαρωτές laser (TLS), κλπ. Η ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων μας βοηθά στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων ώστε να προβλέπουμε την δομή και τη λειτουργία των δασικών οικοσυστημάτων κάτω από διάφορες συνθήκες. Τα αποτελέσματα των αναλύσεών μας σχετίζονται άμεσα με τις σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα σε παγκόσμια κλίμακα, όπως η προσαρμογή μας στην κλιματική κρίση, η προστασία της βιοποικιλότητας και η παραγωγή βιοενέργειας.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα