.

Αγροδασοπονία

Η αγροδασοπονία είναι ένας «μοντέρνος» όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία παραδοσιακή χρήση γης. Ουσιαστικά περιγράφει την πολλαπλή χρήση του ίδιου κομματιού γης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν και συνεχίζει να είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη σε περιοχές που υπάρχει έλλειψη χώρου (για βόσκηση ή/και για γεωργικές καλλιέργειες) και που το περιβάλλον είναι ευνοϊκό για αυτού του είδους πολλαπλή χρήση της γης.

Η σημασία της αγροδασοπονίας αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνεται σε πολλά περιβαλλοντικά μέτρα. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση των φοιτητριών/ων στην αγροδασοπονία. Συγκεκριμένα μαθαίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής, τα είδη και τις εφαρμογές της. Περιγράφονται τα ελληνικά και τα διεθνή αγροδασοπονικά συστήματα και οι μελλοντικές τους εφαρμογές. Επίσης, οι φοιτήτριες/ες αναλαμβάνουν την εκπόνηση εργασίας με πραγματικά δεδομένα (ένα αγροδασοπονικό σύστημα από το μέρος καταγωγής τους), το οποίο αναλύουν στα στοιχεία του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθώς και μία οικονομική περιγραφή του.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα