.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα αρχαιότερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και λειτουργεί για περισσότερο από 100 χρόνια. Το 2019 Ιδρύθηκε το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος που ανήκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει έδρα το Καρπενήσι Ευρυτανίας.